En effektiv samarbeidspartner

Våre primær tjenester i bygg og anleggsbransjen er: prosjektledelse, byggeledelse, PGL, HMS og dertil hørende administrative oppgaver. PPN har også utleie av dyktig håndverks personell, samt utførelse av mindre byggeoppdrag. Prosjektering i alle fag sammen med vår samarbeidspartner Tyréns.
PPN tilbyr ekstern kvalitetskontroll, interne og eksterne revisjoner samt bistand til sertifisering av bedrifter som for eksempel ISO, Achilles.
Vi tar oppdrag i utarbeidelse og vedlikehold av kvalitetssystemer, med særskilt fokus på administrative og forvaltningsmessige rutiner og systemer.
Prosjektpartner Nord AS eier og driver FDVhuset Narvik AS, et av Norges ledende selskap innen systemer for bygg forvaltning og FDV dokumentasjon i byggefase.
Vi tilbyr også NDE kontroller, dimensjonskontroller og oppmåling av bygg.